Ämnen
 
Arbete
Bostad
Ekonomi
EU
Försvar
Juridik
Kommunikationer
Kultur
Miljö
Näring
Regionalpolitik
Fiske
Företagande
Handel
Näringspolitik
Varor och tjänster
Jord- och skogsbruk
Regionalpolitik
Industri
Politiska institutioner
Skatt
Social
Socialförsäkring
Utbildning
Utrikes
Sök i politiken.se:
   
22 mars 2012
 
 
Exportrådet får nya uppgifter
 
Invest Sweden läggs ned
 
Regeringen föreslår att den statligt ägda myndigheten för utländska investeringar i Sverige, Invest Sweden, avvecklas. Dess huvuduppgift - att främja investeringar i svensk industri - ska föras över till Exportrådet, som ägs av stat och näringsliv tillsammans.
 
 
politiken.se, Själagårdsgatan 17, 111 31 Stockholm, 08-20 28 68, redaktionen@politiken.se