Ämnen
 
Arbete
Bostad
Ekonomi
EU
Försvar
Juridik
Brott
Internationell rätt
Domstolsväsen
Kriminalvård
Åklagarväsen
Straffrätt
Civilrätt
Offentlig rätt
Polisväsen
Nya lagar
Brottspåföljder
Kommunikationer
Kultur
Miljö
Näring
Politiska institutioner
Skatt
Social
Socialförsäkring
Utbildning
Utrikes
Sök i politiken.se:
   
14 december 2005
 
 
Invandrare oftare brottsmisstänkta
 
De flesta brott begås av infödda svenskar, men utlandsfödda är överrepresenterade i brottsstatistiken. Det visar en ny rapport från Brottsförebyggande rådet (Brå). Klass, ålder och kön är dock mer avgörande än ursprung, enligt rapporten.
 
 
politiken.se, Själagårdsgatan 17, 111 31 Stockholm, 08-20 28 68, redaktionen@politiken.se