Ämnen
 
Arbete
Bostad
Bostadspolitik
Bostäder och byggande
Samhällsplanering
Bostadsekonomi
Ekonomi
EU
Försvar
Juridik
Kommunikationer
Kultur
Miljö
Näring
Politiska institutioner
Skatt
Social
Socialförsäkring
Utbildning
Utrikes
Sök i politiken.se:
   
19 april 2008
 
 
Utredningsförslag
 
Hyrorna marknadsanpassas
 
Höj hyrorna där det är bostadsbrist. Ta bort kopplingen mellan allmännyttiga hyror och privata hyror. Gör om de allmännyttiga bostadsföretagen till affärsdrivna bolag. Förslagen kommer från enmansutredaren Michaël Koch.
 
 
politiken.se, Själagårdsgatan 17, 111 31 Stockholm, 08-20 28 68, redaktionen@politiken.se