Ämnen
 
Arbete
Bostad
Ekonomi
EU
Försvar
Juridik
Brott
Internationell rätt
Domstolsväsen
Kriminalvård
Åklagarväsen
Straffrätt
Civilrätt
Offentlig rätt
Polisväsen
Nya lagar
Brottspåföljder
Kommunikationer
Kultur
Miljö
Näring
Politiska institutioner
Skatt
Social
Socialförsäkring
Utbildning
Utrikes
Sök i politiken.se:
   
4 november 2010
 
 
Utredning om folkrätten
 
Hur får krig bedrivas?
 
I ljuset av Afghanistandebatten och Wikileaks avslöjanden om Irakkriget vinner folkrättskommitténs fastställanden ytterligare skärpa. Juridiskt betraktat förs kriget mot terrorismen i Afghanistan parallellt med en väpnad konflikt. Det får inte rättfärdiga ett ”rättsligt vakuum”, där vissa personer görs skyddslösa, skriver justitierådet Dag Victor.
 
 
politiken.se, Själagårdsgatan 17, 111 31 Stockholm, 08-20 28 68, redaktionen@politiken.se