Ämnen
 
Arbete
Bostad
Ekonomi
EU
Försvar
Juridik
Kommunikationer
Kultur
Miljö
Näring
Regionalpolitik
Fiske
Företagande
Handel
Näringspolitik
Varor och tjänster
Jord- och skogsbruk
Regionalpolitik
Industri
Politiska institutioner
Skatt
Social
Socialförsäkring
Utbildning
Utrikes
Sök i politiken.se:
   
28 oktober 2009
 
 
Höjda energiskatter för jordbruket
 
Regeringen föreslår flera energiskattehöjningar som drabbar jord- och skogsbruket. Till exempel höjs dieselskatten i två steg med 40 öre till år 2013. För den energislukande industrin tas dock koldioxidskatten bort.
 
 
politiken.se, Själagårdsgatan 17, 111 31 Stockholm, 08-20 28 68, redaktionen@politiken.se