Ämnen
 
Arbete
Bostad
Ekonomi
EU
Försvar
Juridik
Brott
Internationell rätt
Domstolsväsen
Kriminalvård
Åklagarväsen
Straffrätt
Civilrätt
Offentlig rätt
Polisväsen
Nya lagar
Brottspåföljder
Kommunikationer
Kultur
Miljö
Näring
Politiska institutioner
Skatt
Social
Socialförsäkring
Utbildning
Utrikes
Sök i politiken.se:
   
4 februari 2015
 
 
Utredningsförslag
 
Högre straff för ”synnerligen grov våldtäkt”?
 
Den parlamentariska sexualbrottskommitté som tillsattes i fjol får nya uppdrag. Politikerna ska överväga skärpta straff för de mest allvarliga sexualbrotten.
 
 
politiken.se, Själagårdsgatan 17, 111 31 Stockholm, 08-20 28 68, redaktionen@politiken.se