Ämnen
 
Arbete
Bostad
Ekonomi
EU
Försvar
Juridik
Brott
Internationell rätt
Domstolsväsen
Kriminalvård
Åklagarväsen
Straffrätt
Civilrätt
Offentlig rätt
Polisväsen
Nya lagar
Brottspåföljder
Kommunikationer
Kultur
Miljö
Näring
Politiska institutioner
Skatt
Social
Socialförsäkring
Utbildning
Utrikes
Sök i politiken.se:
   
15 februari 2012
 
 
Hemliga tvångsmedel utreds på nytt
 
Samtidigt som regeringen lägger fram en proposition som ger underrättelsetjänsten utökade befogenheter att övervaka olika former av elektronisk kommunikation, låter man utreda om möjligheterna inte bör utvidgas ytterligare.
 
 
politiken.se, Själagårdsgatan 17, 111 31 Stockholm, 08-20 28 68, redaktionen@politiken.se