Ämnen
 
Arbete
Bostad
Ekonomi
EU
Försvar
Juridik
Brott
Internationell rätt
Domstolsväsen
Kriminalvård
Åklagarväsen
Straffrätt
Civilrätt
Offentlig rätt
Polisväsen
Nya lagar
Brottspåföljder
Kommunikationer
Kultur
Miljö
Näring
Politiska institutioner
Skatt
Social
Socialförsäkring
Utbildning
Utrikes
Sök i politiken.se:
   
22 januari 2004
 
 
Hemlig övervakning utreds
 
Hemlig polisövervakning är ett känsligt ämne i den svenska debatten. Ofta ställs effektivitet mot integritet. Förra året beslutade regeringen att tillsätta ett offentligt ombud som ska värna de övervakades rättssäkerhet.
 
 
politiken.se, Själagårdsgatan 17, 111 31 Stockholm, 08-20 28 68, redaktionen@politiken.se