Ämnen
 
Arbete
Bostad
Ekonomi
EU
EMU
EU:s framtid
EU:s fördrag
EU:s inre marknad
EU:s yttre förbindelser
EU:s utvidgning
EU-medlemskap
EU-kommissionen
EU-parlamentet
EU:s ministerråd
EG-domstolen
Europeiska rådet
Försvar
Juridik
Kommunikationer
Kultur
Miljö
Näring
Politiska institutioner
Skatt
Social
Socialförsäkring
Utbildning
Utrikes
Sök i politiken.se:
   
29 september 2010
 
 
EU-kommissionen:
 
Hårdare regler för budgetdisciplin i EMU
 
EU-kommissionen har lagt ett förslag med syfte att stärka budgetdisciplinen i stabilitets- och tillväxtpakten. Kommissionen vill bland annat skärpa straffen för euro-länder som missköter sina statsfinanser.
 
 
politiken.se, Själagårdsgatan 17, 111 31 Stockholm, 08-20 28 68, redaktionen@politiken.se