Ämnen
 
Arbete
Bostad
Ekonomi
EU
Försvar
Juridik
Kommunikationer
Kultur
Miljö
Näring
Regionalpolitik
Fiske
Företagande
Handel
Näringspolitik
Varor och tjänster
Jord- och skogsbruk
Regionalpolitik
Industri
Politiska institutioner
Skatt
Social
Socialförsäkring
Utbildning
Utrikes
Sök i politiken.se:
   
10 maj 2012
 
 
Hårdare konkurrenstillsyn
 
En särskild utredare ska se över olika sätt att underlätta Konkurrensverkets tillsynsuppdrag. Utredningen ska även analysera och ta ställning till ett så kallat "kölappsystem" för företag som anmäler sin egen medverkan i kartellbildning för att slippa sanktioner.
 
 
politiken.se, Själagårdsgatan 17, 111 31 Stockholm, 08-20 28 68, redaktionen@politiken.se