Ämnen
 
Arbete
Bostad
Ekonomi
EU
Försvar
Juridik
Kommunikationer
Kultur
Miljö
Näring
Politiska institutioner
Skatt
Debitering och uppbörd
Skatter
Tullfrågor
Social
Socialförsäkring
Utbildning
Utrikes
Sök i politiken.se:
   
9 oktober 2002
 
 
Budget för 2003
 
Gröna skatter betalar höjt grundavdrag
 
Koldioxidskatten, energiskatten, avfallsskatten och skatten på naturgrus höjs för att finansiera en skattelättnad på cirka 1000 kronor per år för låg- och medelinkomsttagare.
 
 
politiken.se, Själagårdsgatan 17, 111 31 Stockholm, 08-20 28 68, redaktionen@politiken.se