Ämnen
 
Arbete
Bostad
Ekonomi
EU
Försvar
Juridik
Kommunikationer
Kultur
Miljö
Näring
Politiska institutioner
Skatt
Debitering och uppbörd
Skatter
Tullfrågor
Social
Socialförsäkring
Utbildning
Utrikes
Sök i politiken.se:
   
29 september 2003
 
 
Budget för 2004
 
Grön skatteväxling
 
Nästa år höjs energi- och miljöskatterna med två miljarder kronor. Skatterna på arbete sänks med exakt samma belopp. Syftet är att minska förbrukningen av miljöskadliga bränslen.
 
 
politiken.se, Själagårdsgatan 17, 111 31 Stockholm, 08-20 28 68, redaktionen@politiken.se