Ämnen
 
Arbete
Bostad
Bostadspolitik
Bostäder och byggande
Samhällsplanering
Bostadsekonomi
Ekonomi
EU
Försvar
Juridik
Kommunikationer
Kultur
Miljö
Näring
Politiska institutioner
Skatt
Social
Socialförsäkring
Utbildning
Utrikes
Sök i politiken.se:
   
31 januari 1997
 
 
Gator ska avgiftsfinansieras
 
Kommunala gator ska finansieras med avgifter, inte med skatter. Avgifterna ska tas ut av fastighetsägarna och de ska täcka såväl investerings- som underhållskostnader.
 
 
politiken.se, Själagårdsgatan 17, 111 31 Stockholm, 08-20 28 68, redaktionen@politiken.se