Ämnen
 
Arbete
Bostad
Ekonomi
EU
Försvar
Juridik
Kommunikationer
Kultur
Miljö
Näring
Politiska institutioner
Skatt
Social
Socialförsäkring
Arbetslöshetsförsäkring
Pension
Socialförsäkringssystemet
Studiestöd
Sjuk- och föräldraförsäkring
Utbildning
Utrikes
Sök i politiken.se:
   
27 februari 1998
 
 
Garantipensionen blir fattigpensionärernas grundskydd
 
Folkpensionen och pensionstillskottet går i graven. I det reformerade pensionssystemet införs i stället en garantipension som grundskydd för fattigpensionärerna. I en lagrådsremiss föreslår regeringen nu hur detaljutformningen av garantipensionen ska se ut.
 
 
politiken.se, Själagårdsgatan 17, 111 31 Stockholm, 08-20 28 68, redaktionen@politiken.se