Ämnen
 
Arbete
Bostad
Ekonomi
EU
Försvar
Juridik
Kommunikationer
Kultur
Miljö
Näring
Politiska institutioner
Skatt
Social
Socialförsäkring
Arbetslöshetsförsäkring
Pension
Socialförsäkringssystemet
Studiestöd
Sjuk- och föräldraförsäkring
Utbildning
Utrikes
Sök i politiken.se:
   
9 november 2007
 
 
Fusket står för hälften av bidragsfelen
 
Bidragsfusket uppgår till uppskattningsvis 10 miljarder kronor årligen. Det handlar om förtidspension, sjukpenning, föräldrapenning och socialbidrag som utbetalas på oriktiga grunder.
 
 
politiken.se, Själagårdsgatan 17, 111 31 Stockholm, 08-20 28 68, redaktionen@politiken.se