Ämnen
 
Arbete
Bostad
Ekonomi
EU
Försvar
Juridik
Kommunikationer
Kultur
Miljö
Näring
Politiska institutioner
Skatt
Debitering och uppbörd
Skatter
Tullfrågor
Social
Socialförsäkring
Utbildning
Utrikes
Sök i politiken.se:
   
27 september 2012
 
 
FoU-personal bör skattegynnas
 
Företagsskattekommittén föreslår sänkta arbetsgivaravgifter för anställda som arbetar med forskning och utveckling. Det ska finansieras genom en räntehöjning för företag som använder periodiseringsfonder - en åtgärd som i sin tur kan leda till att arbetslösheten stiger.
 
 
politiken.se, Själagårdsgatan 17, 111 31 Stockholm, 08-20 28 68, redaktionen@politiken.se