Ämnen
 
Arbete
Bostad
Ekonomi
EU
Försvar
Försvarsindustri
Civilförsvar
Krigsmakten
Juridik
Kommunikationer
Kultur
Miljö
Näring
Politiska institutioner
Skatt
Social
Socialförsäkring
Utbildning
Utrikes
Sök i politiken.se:
   
18 september 2008
 
 
Försvarsindustrin förlorar kontrakt
 
Fram till och med år 2011 ska försvaret spara nära 2,8 miljarder kronor på materialanskaffning. Av den summan kan 1,2 miljarder föras över till förbandsverksamheten.
 
 
politiken.se, Själagårdsgatan 17, 111 31 Stockholm, 08-20 28 68, redaktionen@politiken.se