Löpsedel 
 
 
2016
 
2015
 
2014
 
2013
 
2012
 
2011
 
2010
 
2009
 
2008
 
2007
 
2006
 
2005
 
2004
 
2003
 
2002
 
2001
 
2000
 
1999
 
1998
 
1997
Sök i politiken.se:
   
16 september 2019
 
 
Statsbudgeten för 2020
 
Förslag: 85 miljoner i utökat mediestöd
 
Pengarna ska förbättra förutsättningarna för nyhetsförmedling och lokal journalistik i hela landet.
 
 
politiken.se, Själagårdsgatan 17, 111 31 Stockholm, 08-20 28 68, redaktionen@politiken.se