Ämnen
 
Arbete
Bostad
Ekonomi
EU
Försvar
Juridik
Kommunikationer
Kultur
Miljö
Näring
Politiska institutioner
Skatt
Social
Socialförsäkring
Arbetslöshetsförsäkring
Pension
Socialförsäkringssystemet
Studiestöd
Sjuk- och föräldraförsäkring
Utbildning
Utrikes
Sök i politiken.se:
   
20 december 1996
 
 
Försämringar i bostadsbidragen snabbutreds
 
Försämringarna av bostadsbidragen ska utvärderas redan innan de trätt i kraft. De eventuella korrigeringar som utvärderingen leder fram till ska gälla även för bidragsåret 1997.
 
 
politiken.se, Själagårdsgatan 17, 111 31 Stockholm, 08-20 28 68, redaktionen@politiken.se