Ämnen
 
Arbete
Bostad
Ekonomi
EU
Försvar
Juridik
Kommunikationer
Kultur
Miljö
Näring
Politiska institutioner
Skatt
Social
Socialförsäkring
Arbetslöshetsförsäkring
Pension
Socialförsäkringssystemet
Studiestöd
Sjuk- och föräldraförsäkring
Utbildning
Utrikes




Sök i politiken.se:
   
5 december 1997
 
 
Försäkringskassor bestämmer om egna register
 
Försäkringskassorna och Riksförsäkringsverket får själva bestämma vilka register de behöver i respektive verksamhet. De får också rätt att föra över alla handlingar i en personakt till en elektroniskt lagrad akt.
 
 
politiken.se, Själagårdsgatan 17, 111 31 Stockholm, 08-20 28 68, redaktionen@politiken.se