Ämnen
 
Arbete
Bostad
Ekonomi
EU
Försvar
Juridik
Kommunikationer
Kultur
Idrott
Kulturpolitik
Massmedia
Etik och religion
Miljö
Näring
Politiska institutioner
Skatt
Social
Socialförsäkring
Utbildning
Utrikes
Sök i politiken.se:
   
2 april 2013
 
 
Åldersgräns för fornlämningar
 
Fornminne före 1850
 
Regeringen föreslår nya målsättningar för kulturmiljöarbetet - och plockar upp ett utredningsförslag om att datera fornlämningsskyddet.
 
 
politiken.se, Själagårdsgatan 17, 111 31 Stockholm, 08-20 28 68, redaktionen@politiken.se