Ämnen
 
Arbete
Arbetsliv
Arbetsmarknadspolitik
Arbetsrätt
Internationella arbetsmarknadsfrågor
Arbetslöshet
Bostad
Ekonomi
EU
Försvar
Juridik
Kommunikationer
Kultur
Miljö
Näring
Politiska institutioner
Skatt
Social
Socialförsäkring
Utbildning
Utrikes
Sök i politiken.se:
   
7 februari 2013
 
 
Företag som utnyttjar papperslösa ska straffas
 
Arbetsgivare som anställer människor som saknar formell rätt att vistas i Sverige - de kallas papperslösa och gömda - ska kunna straffas ekonomiskt om det upptäcks. Arbetsgivaren ska dessutom kunna tvingas betala ut avtalsenlig lön.
 
 
politiken.se, Själagårdsgatan 17, 111 31 Stockholm, 08-20 28 68, redaktionen@politiken.se