Ämnen
 
Arbete
Bostad
Ekonomi
EU
Försvar
Juridik
Brott
Internationell rätt
Domstolsväsen
Kriminalvård
Åklagarväsen
Straffrätt
Civilrätt
Offentlig rätt
Polisväsen
Nya lagar
Brottspåföljder
Kommunikationer
Kultur
Miljö
Näring
Politiska institutioner
Skatt
Social
Socialförsäkring
Utbildning
Utrikes
Sök i politiken.se:
   
8 juni 2010
 
 
Ny mutlagstiftning
 
Företag ska följa egen kod
 
Näringslivets egen etiska kod om vad som är mutor får stor betydelse i det förslag om ny lagstiftning om mutor som en utredning lade fram på tisdagen. Den som följer koden ska inte riskera straff.
 
 
politiken.se, Själagårdsgatan 17, 111 31 Stockholm, 08-20 28 68, redaktionen@politiken.se