Ämnen
 
Arbete
Bostad
Bostadspolitik
Bostäder och byggande
Samhällsplanering
Bostadsekonomi
Ekonomi
EU
Försvar
Juridik
Kommunikationer
Kultur
Miljö
Näring
Politiska institutioner
Skatt
Social
Socialförsäkring
Utbildning
Utrikes
Sök i politiken.se:
   
27 februari 2013
 
 
Fastighetsregistret rensas
 
Mer än 50 år gamla inskrivningar, till exempel av nyttjanderätter och servitut, ska strykas ur fastighetsregistret om inte en ansökan om förnyelse görs. Mängden av inaktuell registerdata kostar enbart staten 20 miljoner kronor extra varje år, skriver regeringen.
 
 
politiken.se, Själagårdsgatan 17, 111 31 Stockholm, 08-20 28 68, redaktionen@politiken.se