Ämnen
 
Arbete
Bostad
Bostadspolitik
Bostäder och byggande
Samhällsplanering
Bostadsekonomi
Ekonomi
EU
Försvar
Juridik
Kommunikationer
Kultur
Miljö
Näring
Politiska institutioner
Skatt
Social
Socialförsäkring
Utbildning
Utrikes
Sök i politiken.se:
   
10 januari 2012
 
 
Färre uteliggare men fler hemlösa
 
Det visar Socialstyrelsens aktuella kartläggning av människor som står utestängda från den så kallade "ordinarie bostadsmarknaden". Därunder ryms knappt 300 individer som tvingas sova utomhus eller i offentliga byggnader; färre än vid den senaste undersökningen. Men i övrigt breder boendeproblemen ut sig - och de har bäring på hur arbetsmarknaden fungerar.
 
 
politiken.se, Själagårdsgatan 17, 111 31 Stockholm, 08-20 28 68, redaktionen@politiken.se