Ämnen
 
Arbete
Bostad
Ekonomi
EU
Försvar
Juridik
Kommunikationer
Kultur
Miljö
Näring
Regionalpolitik
Fiske
Företagande
Handel
Näringspolitik
Varor och tjänster
Jord- och skogsbruk
Regionalpolitik
Industri
Politiska institutioner
Skatt
Social
Socialförsäkring
Utbildning
Utrikes
Sök i politiken.se:
   
11 oktober 2012
 
 
Expropriering ska ge skälig ersättning
 
En särskild utredning har haft i uppdrag att föreslå en ordning för för vinstfördelning när företag nyttjar mark som tillhör en annan ägare. Lantbrukarnas Riksförbund (LRF) är kritiska till att endast master och inte järnvägar samt el- och teleledningar ska omfattas av det nyformulerade kravet.
 
 
politiken.se, Själagårdsgatan 17, 111 31 Stockholm, 08-20 28 68, redaktionen@politiken.se