Ämnen
 
Arbete
Bostad
Ekonomi
EU
Försvar
Juridik
Kommunikationer
Kultur
Miljö
Näring
Politiska institutioner
Skatt
Debitering och uppbörd
Skatter
Tullfrågor
Social
Socialförsäkring
Utbildning
Utrikes
Sök i politiken.se:
   
28 november 2013
 
 
Öppen utfrågning i striden om brytpunkten:
 
Experterna oense om budgetreglerna
 
För att belysa konflikten om brytpunkten ordnade finansutskottet en öppen utfrågning om hur budgetreglerna avseende statens inkomster och utgifter egentligen är tänkta att fungera. De fyra experterna drog helt olika slutsatser och förkroppsligade därmed konflikten.
 
 
politiken.se, Själagårdsgatan 17, 111 31 Stockholm, 08-20 28 68, redaktionen@politiken.se