Ämnen
 
Arbete
Bostad
Ekonomi
EU
Försvar
Juridik
Kommunikationer
Kultur
Miljö
Näring
Politiska institutioner
Skatt
Debitering och uppbörd
Skatter
Tullfrågor
Social
Socialförsäkring
Utbildning
Utrikes
Sök i politiken.se:
   
12 april 2013
 
 
EU tar ton mot skatteflykt
 
När euroland efter euroland behöver krishjälp blickar EU allt mer intresserat mot världens skatteparadis.
Kampen mot skatteflykt blir huvudfråga när stats- och regeringscheferna möts i maj.
 
 
politiken.se, Själagårdsgatan 17, 111 31 Stockholm, 08-20 28 68, redaktionen@politiken.se