Löpsedel 
 
 
2016
 
2015
 
2014
 
2013
 
2012
 
2011
 
2010
 
2009
 
2008
 
2007
 
2006
 
2005
 
2004
 
2003
 
2002
 
2001
 
2000
 
1999
 
1998
 
1997
Sök i politiken.se:
   
23 maj 2019
 
 
EU-valet har tjuguåtta olika valprocedurer
 
Hela EU väljer ett parlament med (för närvarande) 751 platser. Varje medlemsland har ett bestämt antal platser, i viss mån beroende på folkmängd. Men sedan är det fritt fram för varje land att bestämma reglerna i sin nationella vallag. Man väljer själv veckodag för valet. Nederländerna och Storbritannien har valdag på torsdagen. Tjeckien har två valdagar – fredag och lördag.
 
Det är obligatoriskt att rösta i Belgien, Bulgarien och Luxemburg och i viss mån i Cypern och Grekland, men där finns ingen påföljd för soffliggare. De flesta medlemsländer har rösträttsåldern 18 år men i Österrike och Malta är det 16 år som gäller. I femton länder räcker det att vara 18 gammal för att vara valbar men i tio länder måste kandidaterna vara minst 21 år gamla, i Rumänien 23 år och i Italien och Grekland 25 år.
    Elva länder har tvingande regler om könskvotering. Listorna i Frankrike, Italien, Belgien och Luxemburg måste innehålla lika många män som kvinnor. I Spanien, Slovenien och Kroatien måste listorna innehålla minst 40 procent av varje kön, i Polen 35 procent och i Grekland och Portugal 33 procent. I Rumänien måste varje lista innehålla minst en man och en kvinna. I Grekland blir listan ogiltig om den inte uppfyller kravet. I Frankrike och Luxemburg förblir den giltig men det ansvariga partiet kan få böta.
    Alla 28 länder har proportionella val till Europavalet. Men reglerna varierar mellan länderna när det gäller vad väljarna får göra med listorna. I Frankrike och sex andra länderna är listorna blockerade, dvs. väljarna kan inte kryssa, stryka eller ändra i ordningen av kandidater. Arton länder tillåter väljarna att kryssa för en favoritkandidat, bl.a. Sverige, Italien och Nederländerna, ett system som favoriserar mer kända kandidater. I Luxemburg får väljarna ”strimla” valsegern. De får blanda kandidater från olika listor på sin valsedel. I Irland och Malta rangordnar väljarna kandidaterna efter sina egna preferenser.
    Hälften av EU:s medlemsländer har spärrar mot småpartier: 5 procent i nio länder, däribland Frankrike, 4 procent i Sverige, Österrike och Italien, 3 procent i Grekland och 1,8 procent i Cypern.
 
 
Källa:  Le Monde 9/4-19
 Fulltext  Info
 
politiken.se, Själagårdsgatan 17, 111 31 Stockholm, 08-20 28 68, redaktionen@politiken.se