Ämnen
 
Arbete
Bostad
Ekonomi
EU
Försvar
Juridik
Kommunikationer
Kultur
Miljö
Näring
Regionalpolitik
Fiske
Företagande
Handel
Näringspolitik
Varor och tjänster
Jord- och skogsbruk
Regionalpolitik
Industri
Politiska institutioner
Skatt
Social
Socialförsäkring
Utbildning
Utrikes
Sök i politiken.se:
   
11 mars 2010
 
 
Enklare regler för avverkning
 
Det ska bli enklare att avverka sin skog, föreslår regeringen i en lagrådsremiss. Det ska inte längre krävas tillstånd för avverkning av skog. Tillståndskravet ersätts med en anmälningsskyldighet. En stor del av det som kallas skyddsskog idag ska avverkas för att öka den bilogiska mångfalden föreslås i lagrådsremissen.
 
 
politiken.se, Själagårdsgatan 17, 111 31 Stockholm, 08-20 28 68, redaktionen@politiken.se