Ämnen
 
Arbete
Bostad
Ekonomi
EU
Försvar
Juridik
Brott
Internationell rätt
Domstolsväsen
Kriminalvård
Åklagarväsen
Straffrätt
Civilrätt
Offentlig rätt
Polisväsen
Nya lagar
Brottspåföljder
Kommunikationer
Kultur
Miljö
Näring
Politiska institutioner
Skatt
Social
Socialförsäkring
Utbildning
Utrikes
Sök i politiken.se:
   
26 maj 2011
 
 
Utredningsförslag
 
Ekobrottsmyndigheten bör växa
 
Ekobrottsmyndigheten bör ta över bekämpningen av ekonomisk brottslighet i hela Sverige. Om myndigheten ges ett rikstäckande ansvar skulle effektiviteten i utredningarna stiga. Den slutsatsen drar Stefan Strömberg, tidigare rikspolischef, i ett färskt slutbetänkande.
 
 
politiken.se, Själagårdsgatan 17, 111 31 Stockholm, 08-20 28 68, redaktionen@politiken.se