Ämnen
 
Arbete
Bostad
Ekonomi
EU
Försvar
Juridik
Brott
Internationell rätt
Domstolsväsen
Kriminalvård
Åklagarväsen
Straffrätt
Civilrätt
Offentlig rätt
Polisväsen
Nya lagar
Brottspåföljder
Kommunikationer
Kultur
Miljö
Näring
Politiska institutioner
Skatt
Social
Socialförsäkring
Utbildning
Utrikes




Sök i politiken.se:
   
14 november 1997
 
 
EG-direktiv om personuppgifter hotar inte offentlighetsprincipen
 
Den gamla datalagen från 1973 ska ersättas med en EU-anpassad lag om hantering av personuppgifter. Direktivet ska stärka rätten till privatliv, men det betyder inte att allmänhetens rätt till insyn i offentliga handlingar hotas, anser regeringen.
 
 
politiken.se, Själagårdsgatan 17, 111 31 Stockholm, 08-20 28 68, redaktionen@politiken.se