Ämnen
 
Arbete
Bostad
Ekonomi
EU
Försvar
Juridik
Brott
Internationell rätt
Domstolsväsen
Kriminalvård
Åklagarväsen
Straffrätt
Civilrätt
Offentlig rätt
Polisväsen
Nya lagar
Brottspåföljder
Kommunikationer
Kultur
Miljö
Näring
Politiska institutioner
Skatt
Social
Socialförsäkring
Utbildning
Utrikes
Sök i politiken.se:
   
13 oktober 2011
 
 
E-förvaltning på gränsen mellan offentlighetsprincip och personskydd
 
En särskild utredare har fått i uppdrag att se över bland annat dataskyddslagstiftningen och offentlighets- och sekretesslagen. Syftet är att förenkla myndigheternas e-förvaltning.
 
 
politiken.se, Själagårdsgatan 17, 111 31 Stockholm, 08-20 28 68, redaktionen@politiken.se