Ämnen
 
Arbete
Bostad
Ekonomi
EU
Försvar
Juridik
Kommunikationer
Kultur
Miljö
Näring
Politiska institutioner
Skatt
Social
Socialförsäkring
Utbildning
Forskning
Högskoleutbildning
Skolan
Vuxenutbildning
Utrikes
Sök i politiken.se:
   
12 januari 2011
 
 
Jan Björklund sågar utredning
 
Dyrt att ompröva betyg
 
Jan Björklund sågade den omtalade betygsutredningens förslag i samma stund som det lades fram. Betygssättning är visserligen myndighetsutövning, medgav utbildningsministern. Men rätten till omprövning skulle leda till att läraryrket byråkratiseras - och det kostar på tok för mycket, meddelade Björklund.
 
 
politiken.se, Själagårdsgatan 17, 111 31 Stockholm, 08-20 28 68, redaktionen@politiken.se