Ämnen
 
Arbete
Bostad
Ekonomi
EU
Försvar
Juridik
Kommunikationer
Kultur
Miljö
Näring
Politiska institutioner
Skatt
Social
Socialförsäkring
Arbetslöshetsförsäkring
Pension
Socialförsäkringssystemet
Studiestöd
Sjuk- och föräldraförsäkring
Utbildning
Utrikes
Sök i politiken.se:
   
23 mars 2015
 
 
Oförändrad sjuklighet men ...
 
Dubblerade sjukskrivningar
 
Folks hälsa bedöms inte ha blivit sämre rent allmänt. Ändå ökar sjukskrivningarna kraftigt igen sedan några år.
En bidragande orsak kan vara att Försäkringskassan blivit sämre på att följa upp sjukskrivningar.
 
 
politiken.se, Själagårdsgatan 17, 111 31 Stockholm, 08-20 28 68, redaktionen@politiken.se