Ämnen
 
Arbete
Bostad
Ekonomi
EU
Försvar
Juridik
Kommunikationer
Kultur
Miljö
Näring
Politiska institutioner
Skatt
Debitering och uppbörd
Skatter
Tullfrågor
Social
Socialförsäkring
Utbildning
Utrikes
Sök i politiken.se:
   
26 juli 2002
 
 
Det svenska skattefusket är stabilt
 
Det svenska skattefusket är inte mer omfattande än i andra länder och det tycks inte öka, snarare minska. Men när den svenska ekonomin blir mer integrerad med omvärlden ökar såväl de legala som illegala möjligheterna att undandra skatt.
 
 
politiken.se, Själagårdsgatan 17, 111 31 Stockholm, 08-20 28 68, redaktionen@politiken.se