Ämnen
 
Arbete
Bostad
Ekonomi
EU
Försvar
Juridik
Kommunikationer
Kultur
Miljö
Näring
Politiska institutioner
Skatt
Debitering och uppbörd
Skatter
Tullfrågor
Social
Socialförsäkring
Utbildning
Utrikes
Sök i politiken.se:
   
26 juli 2002
 
 
Det finns ingen perfekt skatte- och avgiftsmix
 
Vissa Oecd-länder finansierar den offentliga välfärden nästan uteslutande med skatter - andra huvudsakligen med avgifter. Men det är omöjligt att avgöra vad som fungerar bäst.
 
 
politiken.se, Själagårdsgatan 17, 111 31 Stockholm, 08-20 28 68, redaktionen@politiken.se