Löpsedel 
 
 
2016
 
2015
 
2014
 
2013
 
2012
 
2011
 
2010
 
2009
 
2008
 
2007
 
2006
 
2005
 
2004
 
2003
 
2002
 
2001
 
2000
 
1999
 
1998
 
1997
Sök i politiken.se:
   
10 maj 2019
 
 
Debatt om spetskandidaterna
 
Dragkampen om EU:s toppositioner är igång. Det handlar om huruvuda systemet med spetskandidatern kan överleva, det är också en maktkamp mellan EU-parlamentet och Europeiska rådets med dess stats- och regeringschefer - vem ska utse kommissionens ordförande? Talespersonen i utrikesfrågor? Centralbankschefen? Dessutom handlar det om årets spetskandidater; allltså kristdemokraternas Manfred Weber, socialistgruppens Frans Timmermans, liberalernas Guy Verhofstadt och de grönas Ska Keller.
 
Men framtidsmötet, som ursprungligen var tänkt att äga rum efter Storbritanniens utträde, blev ett avstamp för processen att välja nya personer till de viktigaste posterna inom EU, såsom chefen för Europeiska centralbanken, EU:s utrikeschef och Europeiska rådets ordförande. Frågorna till EU-ledarna utanför mötet kretsade kring vem som ska bli nästa ordförande för EU-kommissionen.

Flera kritiska
    Flera tog chansen att kritisera det så kallade spitzenkandidatsystemet som EU-parlamentet håller fast vid. Enligt den ska kandidaten för den partigrupp som blir störst i EU-valet bli kommissionsordförande. Detta för att göra valet av ordförande mer demokratiskt, då Europas medborgare röstat fram denna. Men flera EU-ledare ifrågasätter om det verkligen är fallet.
    Luxemburgs premiärminister Xavier Bettel sade på väg in till mötet att de europeiska väljarna inte ens känner till de europeiska partigruppernas ”spitzenkandidater”.
    – Journalister och vi pratar om spitzenkandidat. Fråga mina väljare. De har ingen aning om vem spitzenkandidaten är för något parti.

Löfven: det är ett faktum
    Sveriges statsminister Stefan Löfven (S) menade å sin sida att det är nödvändigt för EU-ledarna att förhålla sig till det spitzenkandidatsystem som EU-parlamentet vidhåller och att det därmed kommer att stå mellan den konservativa partigruppen, EPP:s kandidat – Manfred Weber – och Socialdemokratiska gruppens kandidat – Frans Timmermans.
    – Det där är ett faktum. Det har partigrupperna i EU-parlamentet redan slagit fast att de kommer inte att acceptera någon som inte varit spitzenkandidat. Då har vi att förhålla oss till det.
    Hans närmaste man i EU-frågor, EU-minister Hans Dahlgren, sade dock igår att han ställer sig tveksam till hela upplägget.
    Europeiska rådets ordförande Donald Tusk kallade efter mötet till ett nytt extrainsatt toppmöte den 28 maj, två dagar efter EU-valet, för att inleda processen med att välja nya personer till EU:s viktigaste poster. Tusk var tydlig med att tillsättningarna kommer att göras i ett paket där man tar hänvisning till geografisk spridning men även könsfördelning och politisk balans.
    Tusk slog också fast att han vill se att beslut fattas snabbt, även om det innebär att alla medlemsstater inte är eniga.
    – Jag kommer inte dra mig för att lägga fram dessa beslut för omröstning om konsensus visar sig svår att uppnå. Målet är enkelt: vi behöver effektiva institutioner och därför behövs snabba beslut.
 
 
Annika Ström Melin en skrev en intressant artikel i DN i torsdags. Hon driver tesen att experimentet med ”toppkandidater” till posten som EU-kommissionens ordförande har havererat. Men hon anser ändå att det är inget skäl att ge upp, EU:s toppjobb borde inte delas ut bakom stängda dörrar.
    Hon skriver också att “Toppkandidaterna har satt fart på valkampanjerna. En debatt i Florens förra veckan mellan EPP:s Manfred Weber, socialistgruppens Frans Timmermans, liberalernas Guy Verhofstadt och de grönas Ska Keller var upplysande och intressant.
    Tydliga skiljelinjer framkom när det till exempel gäller en europeisk armé (som Weber vill ha), en EU-skatt på utsläpp av koldioxid (som Timmermans, Keller och Verhofstadt förespråkar), ett EU-FBI (som Weber och Verhofstadt går till val på) och att riva upp migrationsavtalet med Turkiet (som Keller förespråkar).”

Annika Ström Melin medverkade också i Radions Studio Ett. (se källor nedan).
    
 
Källor:
DNs ledarsida, artikel av Annika Ström Melin om spetskandidaterna i EU
 Fulltext  Info
Europaportalen, artikel om spetskandidaterna
 Fulltext  Info
SR, Studio ett, 16-timmen
 Fulltext  Info
 
politiken.se, Själagårdsgatan 17, 111 31 Stockholm, 08-20 28 68, redaktionen@politiken.se