Ämnen
 
Arbete
Arbetsliv
Arbetsmarknadspolitik
Arbetsrätt
Internationella arbetsmarknadsfrågor
Arbetslöshet
Bostad
Ekonomi
EU
Försvar
Juridik
Kommunikationer
Kultur
Miljö
Näring
Politiska institutioner
Skatt
Social
Socialförsäkring
Utbildning
Utrikes
Sök i politiken.se:
   
15 december 2008
 
 
Lavalutredningen
 
Byggnads krävde för mycket i Vaxholm
 
Den svenska modellen på arbetsmarknaden är på ett par punkter inte förenlig med EG-rätten. Utredningen som tillsattes efter Lavaldomen konstaterar att rätten att vidta fackliga stridsåtgärder måste vika för den fria rörligheten för företag inom EU. Svenska fackföreningar har krävt för bra villkor för utstationerade arbetstagare från andra EU-länder.
 
 
politiken.se, Själagårdsgatan 17, 111 31 Stockholm, 08-20 28 68, redaktionen@politiken.se