Ämnen
 
Arbete
Bostad
Bostadspolitik
Bostäder och byggande
Samhällsplanering
Bostadsekonomi
Ekonomi
EU
Försvar
Juridik
Kommunikationer
Kultur
Miljö
Näring
Politiska institutioner
Skatt
Social
Socialförsäkring
Utbildning
Utrikes
Sök i politiken.se:
   
23 mars 2007
 
 
Bostadspolitiken marknadsanpassas
 
Från 1 juli kan borgerligt styrda kommuner sälja sina allmännyttigt ägda fastigheter utan att begära tillstånd hos länsstyrelsen. I propositionen redovisar regeringen också riktlinjerna för den framtida bostadspolitiken.
 
 
politiken.se, Själagårdsgatan 17, 111 31 Stockholm, 08-20 28 68, redaktionen@politiken.se