Ämnen
 
Arbete
Bostad
Ekonomi
EU
Försvar
Juridik
Kommunikationer
Kultur
Miljö
Näring
Regionalpolitik
Fiske
Företagande
Handel
Näringspolitik
Varor och tjänster
Jord- och skogsbruk
Regionalpolitik
Industri
Politiska institutioner
Skatt
Social
Socialförsäkring
Utbildning
Utrikes




Sök i politiken.se:
   
29 maj 2013
 
 
Bolagsverket ska kunna utse revisor
 
Regeringen föreslår att det ska åligga Bolagsverket, inte länsstyrelsen, att utse revisor och kalla till stämma om aktiebolag eller ekonomiska föreningar undlåter att göra så.
 
 
politiken.se, Själagårdsgatan 17, 111 31 Stockholm, 08-20 28 68, redaktionen@politiken.se