Löpsedel 
 
 
2016
 
2015
 
2014
 
2013
 
2012
 
2011
 
2010
 
2009
 
2008
 
2007
 
2006
 
2005
 
2004
 
2003
 
2002
 
2001
 
2000
 
1999
 
1998
 
1997
Sök i politiken.se:
   
17 juni 2019
 
 
Per Kågesons analys:
 
Massbilismen bör tyglas
 
Per Kågeson noterar i en ESO-rapport, och på DN-debatt, att regering och riksdag inte har tagit nödvändiga politiska beslut för att nå de klimatmålen inom trafiksektorn som riksdagen själv har lagt fast. Målsättningarna har varit helt orealistiska.
 
Kågeson föreslår en lång rad ganska radikala åtgärder, tex fördubblat bensinpris, så att den svenska trafiksektorn åtminstonde kan minska CO-utsläppen med 45 procent istället för de 70 procent fram till 2030 som det egentligen skulle vara.
    Kågesons uppgift har inte varit att slå larm. Uppdraget har varit att analysera vad som krävs för att Sverige ska kunna nå klimatmålen. Och han räknar upp en en lång rad olika åtgärder, och han gör beräkningar som visar att även om alla åtgärder som har varit aktuella i debatten genomförs så räcker det ändå inte för att nå målen.
    I rapporten “Klimatmål på villovägar” beskriver Kågeson hur utsläppen kan minskas. Som exempel nämner han två procents höjning av drivmedelsskatterna per år, skärpt skatt på förmånsbilar och förmånsparkering, avskaffade eller reformerade reseavdrag och skärpt hastighetsövervakning.
 
 
Per Kågesons artikel på DN-debatt ger en god sammanfattning. Den som vill läsa hela ESO-rapporten och/eller ta del av det seminiarium som arrangerades när rapporten släpptes, se länkarna här nedan.
 
Källor:
DN-debatt: artikel av Per Kågesson
 Fulltext  Info
”Klimatmål på villovägar?
 Fulltext  Info
 
politiken.se, Själagårdsgatan 17, 111 31 Stockholm, 08-20 28 68, redaktionen@politiken.se