Ämnen
 
Arbete
Bostad
Ekonomi
EU
Försvar
Juridik
Kommunikationer
Järnväg
Luftfart
Post
Sjöfart
Telekommunikation
Trafikpolitik
Väg
Kultur
Miljö
Näring
Politiska institutioner
Skatt
Social
Socialförsäkring
Utbildning
Utrikes
Sök i politiken.se:
   
28 januari 2013
 
 
Beskattning av fartyg en stridsfråga
 
Den internationella konkurrensen inom sjöfartsnäringen är hård. Antalet fartyg som går under svensk flagg fortsätter att minska. Från branschhåll efterlyser man ett system med tonnageskatt. Regeringen låter nu undersöka saken för andra gången. Det uppfattas som förhalning.
 
 
politiken.se, Själagårdsgatan 17, 111 31 Stockholm, 08-20 28 68, redaktionen@politiken.se