Ämnen
 
Arbete
Bostad
Ekonomi
EU
Försvar
Juridik
Kommunikationer
Kultur
Idrott
Kulturpolitik
Massmedia
Etik och religion
Miljö
Näring
Politiska institutioner
Skatt
Social
Socialförsäkring
Utbildning
Utrikes
Sök i politiken.se:
   
5 mars 2007
 
 
Bättre samverkan mellan museer
 
Det finns i dagsläget ingen myndighet som har ett övergripande ansvar över museiverksamheten i Sverige. Därför har nu regeringen tillsatt en museikoordinator som ska utvärdera verksamheten och komma med förslag på förbättringar.
 
 
politiken.se, Själagårdsgatan 17, 111 31 Stockholm, 08-20 28 68, redaktionen@politiken.se