Ämnen
 
Arbete
Bostad
Ekonomi
EU
Försvar
Juridik
Kommunikationer
Kultur
Miljö
Näring
Politiska institutioner
Skatt
Social
Flyktingpolitik
Familj
Folkhälsa
Sociala problem
Socialtjänst
Jämställdhet och genus
Integrationspolitik
Sjukvård
Handikapp
Socialförsäkring
Utbildning
Utrikes
Sök i politiken.se:
   
24 november 2010
 
 
Rapport om svensk sjukvård
 
Bättre och bättre, men...
 
Kvaliteten i hälso- och sjukvården har förbättrats under de senaste fem åren, visar Socialstyrelsens och Sveriges Kommuner och Landstings årliga jämförelse. Bland annat har dödligheten i hjärtsjukdomar och den problematiska överanvändningen av antibiotika minskat.
 
 
politiken.se, Själagårdsgatan 17, 111 31 Stockholm, 08-20 28 68, redaktionen@politiken.se