Ämnen
 
Arbete
Bostad
Ekonomi
EU
Försvar
Juridik
Kommunikationer
Kultur
Miljö
Näring
Regionalpolitik
Fiske
Företagande
Handel
Näringspolitik
Varor och tjänster
Jord- och skogsbruk
Regionalpolitik
Industri
Politiska institutioner
Skatt
Social
Socialförsäkring
Utbildning
Utrikes
Sök i politiken.se:
   
17 november 2011
 
 
Barnevik går vidare
 
”Gör vad fan som helst, bara du gör någonting”. Så tyckte Percy Barneviks medarbetare att Barneviks motto löd. Men han uttryckte sig något mindre drastiskt när det gällde att delegera uppgifter neråt i hierarkin: Det är bäst att ta initiativ och göra rätt. Näst bäst är att ta initiativ men göra fel. Och helt förkastligt är att göra ingenting.
 
 
politiken.se, Själagårdsgatan 17, 111 31 Stockholm, 08-20 28 68, redaktionen@politiken.se