Ämnen
 
Arbete
Bostad
Ekonomi
EU
Försvar
Juridik
Kommunikationer
Kultur
Miljö
Näring
Politiska institutioner
Skatt
Social
Socialförsäkring
Arbetslöshetsförsäkring
Pension
Socialförsäkringssystemet
Studiestöd
Sjuk- och föräldraförsäkring
Utbildning
Utrikes
Sök i politiken.se:
   
20 juni 2011
 
 
Barnbidraget delas
 
Barnbidraget är avsett för barnet. Men i och med att skilsmässoföräldrar ofta har konflikter om pengar föreslår en färsk statlig utredning att det ska gå smidigare att dela barnbidraget lika mellan föräldrarna. Det bör även införas ett nytt bostadsbidrag för barn som bor växelvis hos mamma och pappa.
 
 
politiken.se, Själagårdsgatan 17, 111 31 Stockholm, 08-20 28 68, redaktionen@politiken.se