Ämnen
 
Arbete
Bostad
Ekonomi
EU
Försvar
Juridik
Kommunikationer
Kultur
Miljö
Näring
Regionalpolitik
Fiske
Företagande
Handel
Näringspolitik
Varor och tjänster
Jord- och skogsbruk
Regionalpolitik
Industri
Politiska institutioner
Skatt
Social
Socialförsäkring
Utbildning
Utrikes
Sök i politiken.se:
   
17 januari 2005
 
 
Avregleringar gjorde elen dyrare
 
Avregleringarna av post-, el-, och telemarknaderna har lett till ökad effektivitet och minskade statliga utgifter. Men för konsumenterna blir det allt dyrare, visar en ny utredning.
 
 
politiken.se, Själagårdsgatan 17, 111 31 Stockholm, 08-20 28 68, redaktionen@politiken.se