Ämnen
 
Arbete
Bostad
Ekonomi
EU
Försvar
Juridik
Kommunikationer
Järnväg
Luftfart
Post
Sjöfart
Telekommunikation
Trafikpolitik
Väg
Kultur
Miljö
Näring
Politiska institutioner
Skatt
Social
Socialförsäkring
Utbildning
Utrikes
Sök i politiken.se:
   
9 oktober 1998
 
 
Användaren betalar– ny princip för EU:s trafikpolitik
 
Om varje trafikslag betalar sina kostnader fullt ut förbättras såväl samhällsekonomin och välfärden som EU:s inre marknad, tror EG-kommissionen. En rättvis prissättning anses medföra välfärdsvinster i storleksordningen 300–700 miljarder kronor per år.
 
 
politiken.se, Själagårdsgatan 17, 111 31 Stockholm, 08-20 28 68, redaktionen@politiken.se