Ämnen
 
Arbete
Bostad
Ekonomi
EU
Försvar
Juridik
Kommunikationer
Kultur
Miljö
Näring
Politiska institutioner
Skatt
Debitering och uppbörd
Skatter
Tullfrågor
Social
Socialförsäkring
Utbildning
Utrikes
Sök i politiken.se:
   
20 februari 1998
 
 
Alternativa metoder vållar problem
 
Människor i glesbygd, med låga inkomster och ett stort hus, kommer förmodligen inte att kunna bo kvar om underlaget för fastighetsskatten börjar beräknas efter boytan i stället för taxeringsvärdet. Det anser utredarna i en intern promemoria från finansdepartementet.
 
 
politiken.se, Själagårdsgatan 17, 111 31 Stockholm, 08-20 28 68, redaktionen@politiken.se